AABF: Cemevlerimiz Ve Alevi Kültür Merkezlerimiz´den İstifa Eden Tüm Üye Canlarımıza Açık Mektup Ve Davet

0
1764

AABF’mize bağlı Cemevlerimizden, 30 yıl içinde istifa eden tüm canlarımıza, cemevlerimize yeniden üyelik için açık davet çağrımızdır.

Sevgili Canlar,

Hepinizin gül cemaline niyaz ediyor ve aşkı muhabbetle selamlıyoruz. Aradan epeyce zaman geçti. Gecikmiş mektubumuz ve davetimiz için hoşgörülü kalplerinizin affediciliğine inanıyoruz. Sizlerle biraz dertleşmek, hellalleşmek için hasbihal etmek istedik.

Aleviler olarak yaşadığımız çokça sorunlarımız var. Alevi kimliğinin inancı, kültürü ve felsefesi yok sayılıyor. Çok yönlü kuşatmalarla asimile edilmeye çalışılıyoruz. Almanya’da göç ve göçmenlikten kaynaklı sorunlarımız ve Türkiye’de Alevi kimliğinin tanınması meselesi, Alevilerin eşit yurttaşlık ve eşit haklar talebi için örgütleniyoruz. Buna paralel olarak çağımızda toplumsal olarak duyarsızlıkta artıyor.

30 yıllık AABF tarihinde on binlerce canımız; Cemevlerimize, kimliğine sahip çıkmak ve çocuklarını kimlikleri ile büyütmek için üye oldular. Ama buna rağmen bazı canlarımız, herhangi bir nedenle Cemevlerimizden istifa etmişlerdir.

KAZANIMLAR HEPİMİZİN, KORUMAK DA HEPİMİZİN GÖREVİ 30 yıldır hak temelli mücadele veren AABF’miz, Aleviliğin Tanınması, Alevilik Dersleri, YOL TV, Alevilerin Sesi Dergisi, Cenaze Şirketi, Eyaletler Düzeyinde “Eşit Hak Anlaşmaları”, Üniversitelerde Alevilik Kürsüsü gibi Almanya’da birçok ciddi kazanımlar elde etmeyi başardı. Bu kazanımlara ek olarak, toplamda 160 Cemevimizin 130’nun mülkiyetine kavuşarak AABF’mizin bünyesinde bir araya gelmiştir. Cumhurbaşkanı, başbakan ve diğer üst düzeyde organize edilen her türlü zirvede Alevileri temsil eden AABF’miz, federal düzeyde saygınlığı artan bir Alevi kurumu olarak, Almanya’da Alevileri tek başına temsil eden kurum hüviyetine kavuşmuştur.

Bu kazanımlarımız ve başarılarımız sadece üyelerimiz için değil, tüm Alevi toplumunun yararınadır. Unutmayın ki; bu kazanımlarda bugüne kadar istifa eden siz değerli canlarımızın da emeği ve katkısı vardır ve büyüktür. Emeğinize ve kazanımlarınıza sahip çıkmanız için, sizleri tekrar Cemevlerimize ve kazanımlarımıza sahip çıkmaya davet ediyoruz. Kendimiz için olmasa da, çocuklarımız için kırgınlıklarımızı, küskünlüklerimizi bir yana bırakıp, çocuklarımızın özlerine dönmesi ve yoluyla buluşması için Cemevlerimize ihtiyacımız var.

ÇOCUKLARIMIZ İÇİN CEMEVLERİMİZE SAHİP ÇIKMALIYIZ Aleviler olarak kendi kimliğimiz, inancımız, öğretilerimiz ve kültürümüz ile yaşadığımız Cemevlerimizde örgütlenme ihtiyacımız eskiye oranla daha da çok önemli hale gelmiştir. Çocuklarımız kendi öz kimlikleri olan Aleviliği öğrenmeden büyüyor ve Aleviliğe yabancılaşıyorlar. Oysa Aleviliği öğrenseler hayatları daha da zenginleşecek, ailesine, toplumuna ve doğaya karşı bakışları daha da güzelleşecek. Haklıdan ve doğrudan yana yürüyecekler.

Alevi inancının geleceğe taşınması ve çocuklarımızın kendi kimlikleriyle buluşması ve tanışması için Cemevlerimiz hayati derecede önemlidir ve Alevilerin en büyük Hak Mektebidir. Bugüne kadar AABF’mize bağlı Cemevlerimize üye olmuş, sonra da herhangi bir nedenle ayrılmış, küsmüş ve istifa etmiş canlarımızla yeniden buluşmak ve yolda birlik olmak istiyoruz. Madem Alevilik “El Ele El Hakka” düsturu ile Talibi, Rehberi, Piri ve Mürşidi Alevilik yolunda el ele tutuşturuyor, Cemevlerimizde “El Ele El Hakka” düsturu ile birlikte Cem olmalıyız.

İçinde bulunduğumuz bu süreç çocuklarımız ve gençlerimiz için; biz anne ve babaların elimizi taşın altına koymamızı zorunlu kılıyor. Kimlik krizi ve bunalımı yaşayan çocuklarımıza ve gençlerimize yardımcı olmak için öncelikle anne ve babaların Cemevlerimize sahip çıkması ve üye olması gerekiyor.

CEMEVLERİMİZE YENİDEN ÜYE OLMAK İÇİN ÇOK NEDEN VAR Aleviler olarak Almanya ve Türkiye’de karşı karşıya olduğumuz sorunlar karşısında hep birlikte dayanışma içerisinde olmamız ve bir arada Cemevlerimize hizmet etmemiz ve yeniden üye olmamız gerekiyor.

Cemevine üye olmak demek;

 Aleviliğin özgürce yaşamasını sağlamak, Cemimiz, Semahımız, Bağlamamız ile bu yolda hizmetlerimizi sunmaktır.

 Alevi inancı ve öğretisinin önemli günlerini anmak ve yaşatmaktır.

 Almanya’daki toplumsal, siyasal, kültürel konulara ilişkin faaliyet sürdürmek, içinde yaşadığımız toplumu birlikte şekillendirmek için çaba harcamaktır.

 Üyelerinin günlük yaşamlarında karşılaştıkları sorunlarının çözümünde yardımcı olmaktır.

 Çocuklarımızı ve gençlerimizi sokağın uyuşturucu, şiddet ve çeteleşme gibi tuzaklarından korumak, bu konuda eğitimler düzenlemek, onların okul, mesleki eğitimlerinde başarılı olmaları için yardımcı olmak, kurslar düzenlemektir.

 Kadın – Erkek eşitliğini yaratmak ve kuşaklar arası iletişime yardımcı olmaktır.

 Yerli ve göçmenlerin eşit, karşılıklı saygı temelinde birlikte yaşamaları için çaba harcamaktır.

 Alevilerin hak ve taleplerini laiklik, demokrasi ve hukukun evrensel ilkeleri doğrultusunda savunmak ve kazanmaktır.

SENSİZ CEMEVİNDE BİR EKSİĞİZ İşte tam da bu nedenle, AABF olarak istifa etmiş, küsmüş ve ayrılmış tüm Alevi canlarımıza “Cemevi hepimizin evidir, gelin gönlümüzü, aklımızı ve yolumuzu birleyelim” diyerek yeniden üye olmaya davet ediyoruz.

Sorunlarımızı küskünlük, dargınlık yerine yolun sevgisiyle, muhabbetiyle ve Aleviliğin evrensel öğretileriyle çözelim.

Bu duygu ve arzu ile istifa etmiş tüm canlarımızı yeniden Cemevlerimize üye olmaya davet ediyoruz. Ancak birlikte olursak, Alevilerin sorunlarının ve çocuklarımıza daha çok sahip çıkma konusunda olumlu sonuçlar alabiliriz. Güçlü bir AABF için, yolumuzu, aklımızı ve gönlümüzü birlemek için “Her Can üç Can Üye Kampanyası” birliğimizi örgütlü, güçlü kılmak istiyoruz.

Sizlerde takdir edersiniz ki; AABF’mize bağlı Cemevlerimiz gücünü Alevilerden, yolundan ve mücadelesinden alır. Cemevlerimiz gücü üyeleriyle ve üye olmayan Alevilerle olan bağının sağlamlığıyla ölçülür.

İşte bu nedenle, AABF olarak bundan sonra tüm Cemevlerimizin, mevcut üyeleriyle, üye olmayan Aleviler ve istifa etmiş üyelerle bağını iyi kuracak Cemevlerinin yaratılmasını hedefliyoruz. Birlik olmak önemlidir. Birlik olmadan Alevilerin eşit hak ve eşit yurttaşlık talebi ve demokratikleşme mücadelesi zayıf kalır.

Bu nedenle AABF; Seni Tekrar Yola Hizmete Çağırıyor Gel Yeniden ÜYE OL, Şimdi Örgütlenmeli, Şimdi Tam da Zamanı, Gelin Canlar İri, Diri ve Bir Olalım

İstifa eden üyelerimize yönelik davetimiz ve „Her Can üç Can Üye Kampanyası”nın olumlu sonuçlar elde etmesi ve bu kampanyayı başarılı kılması hepimizin sahiplenmesine bağlı olacaktır.

Sevgili Canlar; GELİN BİR OLALIM Sizleri tekrar AABF’mize bağlı Cemevlerimizin çatısı altında görmekten mutluluk ve onur duyacağımızı bildirir, yola hizmet için niyetleriniz hak katında kabul ve makbul olmasını dilerken, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Bu vesileyle siz canlarımızı, 2019 yılı boyunca, AABF 30. Yılı nedeniyle Almanya çapında yapacağımız 9 akademik sempozyumu Tükçe ve ayrıca önümüzdeki günlerde Almanca Sempozyum bilgilerini de sizlerle paylaşacaǧız ve birçok etkinliklerde yer almaya ve katılmaya davet ediyoruz. AABF’miz 30. Yılında halkların, dillerin, inançların, kültürlerin ‘Sanatsal Barış Şöleni’ dediğimiz, AABF’miz 30. Yaşını, “YOL Bir Sürek Binbir – Einheit in Vielfalt- Unity in Diversity” etkinliği ile 28 Eylül 2019 tarihinde Köln Arena’da kutlayacaktır.

Yolumuz ve kimliğimiz için eşit haklar mücadelemimiz ile şekillenecek, inancımızın ve kültürel mirasımızın korunduğu, herkesin insan haklarından yararlandığı, onurlarına ve kimliklerine saygı duyulduğu, laikliǧin, hukukun, demokrasinin, adalet ve barışın egemen olduğu aydınlık bir gelecek umuduyla yeni yılınızı kutluyoruz.
AABF çatısı altında, yolda birlik için, aklımızın, gönlümüzün ve umudumuzun yolu açık olsun.
Davetimizin ve çağrımızın kabulüne rızalık ve razılık göstermeniz ricasıyla, Aşkı Muhabbetlerimizi sunuyoruz.
Tekrar gül cemallerinize aşk ile niyaz ederiz. Niyazımız insanadır, Hakk’adır. Niyazımız sevgiden ve saygıdandır.

Hüseyin Mat Genel Başkan