Avrupa Alevi Birlikleri Konferedasyonu (AABK) Alevilerin birliğidir, gücüdür, vicdandır. Konuşan dili, inkara itirazın adı, isyanı, çığlığıdır.

Avrupa’da yaşayan Aleviler inançlarını ve kültürel değerlerini yaşamak, yaşatmak için bir araya geldiler. 30 yıllık örgütlü geçmişi,14 ülkede bağımsız örgütlenmesiyle çok önemli kazanımlar elde ettiler, büyük başarılara imza attılar.

Katliam, baskı, göç ve inkarlarla yok edilmeye çalışılan Aleviler, Avrupa’daki örgütlenmesiyle kendi tarihinde görülmemiş mevziler elde ettiler. Avrupa devletlerinin; “Alevilik kendine özgü bir inançtır ve Aleviler bir inanç toplumudur.” gerçeğini kabullenmesi, uluslararası hukuksal zeminde Alevilerin elini güçlendirdi ve önemli fırsatların ortaya çıkmasına imkan sağladı.

Bu fırsatların başında, Okullarda Aleviliğin ders olarak okutulması, üniversitelerde açılan Alevi Kürsileri, Hak-Eşitliği anlaşmaları, Cemevlerinin ibadet yeri olarak kabul görmesi, Ana/Dedelerin, Pirlerin inanç önderi olarak kabul edilmesi, Alevilerin bulundukları bütün ülkelerde saygın bir kurum haline gelmesi ve muhatap alınması durumu, milyonlarca Alevinin yaşadığı ve en temel haklarının dahi gasp edildiği Türkiye’deki AKP-MHP iktidarını köşeye sıkıştırmakta, maskesini düşürmektedir.

İşte Erdoğan’ı telaşlandıran bu durum, onu AABK’ya karşı saldırganlaştırmaktadır. Amaç AABK’yı marijinalleştirerek, bölerek, itibarsızlaştırarak, kazanımlarına el koymak.

Gri pasaportlu dedelerin Avrupa’ya gönderilmesi, açılan çakma dernekler, akademi ve vakıfların asıl amacı, Erdoğan’a bu anlamda hizmet ederek AABK’yı bitirmek. Bunda başarılı olmayan bu karanlık zihniyet, daha önce kurumlarımızda yer almış, yorgunları, çıkarcıları, kaçkınları, koltuk sevdalıları aracılığı ile AABK’yı içten çürüterek bitirmeyi hesaplamaktalar.

AABK; bütün bunları boşa çıkaracak güce, akla, ahlaka, tecrübeye ve güce sahiptir.

Sormak istiyoruz;
1. AABK parçalanırsa, dağılırsa bu kimin işine gelecek, kim ya da kimler sevinecek?
2. AABK zayıflar ve işlevsizleşirse Alevilerin Avrupa’da ki kazanımları yok olmaz mı?

İşte bunun bilincinde olan Avrupalı Aleviler, bu ihanet ve dayatılan teslimiyete karşı daha da gür bir şekilde AABK’nın ve yöneticilerinin etrafında kenetlenecekler.

Erdoğan AABK için; “Ali’siz Aleviler, Ateistler” diyor. Genel Kurmay Eski İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin’de aynı şeyleri söylüyor. AKP’nin Avrupa’ya gönderdiği Mit’çi imamlar da öyle konuşuyorlar. Kendisine”Alevi İslam Toplumu,, “Öze Dönüş Hareketi” Akademi çevresi de, emir almış gibi aynı ağızdan konuşuyor, aynı yöntemlerle AABK’ya saldırıyorlar.

Adeta düğmeye basılmışcasına, Facebook, Twitter gibi sosyal medyada ismi cismi belli olmayan tıpkı Erdoğan’ın trolleri gibi bilgisayar klavyesinin arkasına saklanarak AABK ve yöneticilerine yönelik iftira, yalan kampanyası yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. Öyle anlaşılıyor ki, yurtdışındaki AABK’nin varlığı AKP-MHP faşist rejimin ana korkusu haline gelmiştir. Çıldırmış olmalı ki içte dışta kullanacağı kişi ve kurumlarla AABK’ya saldırarak sonuç almak istiyor.

AABK’nın iradesini kırmak imkansız. Bunu Erdoğan da, ona uşaklık yapanlar da görecektir.

AKP-Erdoğan’ın amaç ve hedeflerine kim yardımcı oluyor, iş yapıyor, değirmenine su taşıyorsa ya da hizmet ediyorsa karşısında bizi bulacaktır. Böyle bir ihanete, dayatmaya vicdanlı hiç bir Alevi sessiz kalmaz, kalamaz..

AKP-MHP ırkçı rejimi ve bunlara uşaklık yapan kimi sahte Alevi kişi ve kurumların bu saldırılarını fırsat görecek kadar gaflete düşen, kendi kişisel egolarına, fikirsel darlığına göre AABK’ye balans ayarı yapmaya çalışanlarda, kim ya da konumu ne olursa olsun uyarıyoruz. Bunun vebalı, bedeli ağır olur. Bu toplum bu oyunları bozar.

Kurumumuza, çizgimize, ilkelerimize, kazanımlarımıza ve yöneticilerimize her koşulda ve her zeminde sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

AABK, dünyada yaşayan Alevilerin ve demokrasi mücadelesi veren mazlumların gözü, kulağı, sesi olmaya devam edecektir.

Unutulmasın ki, Yol’a ikrar vermiş AABK, Yezitlere duçar olmayan iradenin adıdır, adresidir.

2019’un barış, özgürlük, sevgi ve adalet yılı olmasını diliyor, her türlü hileye, yalana, inkara, iftiraya, asimilasyona karşı “Bir olalım, İri olalım, Diri olalım.”

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu ve Bileşenleri,

Avrupa Alevi Kadınlar Birliği
Avrupa Alevi Gençler Birliği
Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu
Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu
Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu
Britanya Alevi Federasyonu
Belçika Alevi Birlikleri Federasyonu
İsviçre Alevi Birlikleri Federasyonu
İsveç Alevi Birlikleri Federasyonu
Danimarka Alevi Birlikleri Federasyonu
Hollanda Alevi Birlikleri Federasyonu
Norveç Alevi Birlikleri
İtalya Alevi Biikleri
Kıbrıs Alevi Birlikleri

adına,

Genel Başkan
Hüseyin Mat

Köln, 30 Aralık 2018