Delil Eğitim Akademisi Web Sitesi Yenilendi.

0
1162

DEA Bir Eğitim Hareketidir.

Bilginin, eğitim ve akademik çalışma yoluyla Alevi toplumuna sunulması zorunlu ve artık kaçınılmaz tarihi bir sorumluluktur. Bu tarihsel görev ve sorumluluk DEA üzerinden yoğunlaştırarak yaygınlaştırma stratejisi ile ortak aklın inşasına zemin hazırlayacak ve katkı sunacaktır.
Kurumsallaşma ve kadro sorunu yaşayan AKM’ler genel ve güncel konularda politika, teoloji, sosyal, hukuksal, eğitim, akademik, kültürel ve sanatsal ihtiyaçları karşılayacak çözümler üretmekte yetersiz kalıyor.

Salt dernek çalışmaları ile sosyal, siyasal, hukuksal, kültürel ve inançsal alanda karşılaştığımız ve yaşadığımız sorunların açılması mümkün değildir. Bu durum düşünsel, siyasal, inançsal, tarihsel yaklaşımlar itibariyle Alevi kurumlarının kafası karışık. Düşünsel vizyonsuzluğun yarattığı belirsizlikler, kurumsal kaosların ve kurum içi ya da kurumlar arası sorunların aşılmasını geciktiriyor. DEA hepimizin cevap aradığı sorulara ve sorunlara bilimsel disiplinler ve Alevilik öğretisi çerçevesinde çözüm üretecektir.

delil-akademie.eu