Avrupa’ya göç eden Alevilerin kurduğu Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK), yaşanan bu katliamların hesabının sorulmasını ve unutturulmamasını öncelikli görevleri arasında kabul etmiş ve bu doğrultuda mücadelesini yürütmektedir. Çünkü, resmi sistem yaptığı veya yaptırdığı katliamları unutturmak ve aklanmak adına her türlü çabayı
göstermekten geri kalmadığı gibi, devletin tüm imkanlarını sonuna kadar kullanarak faillerini serbest bırakmakla kalmayıp hatta devlet kadrolarına alarak bizzat ödüllendirmiştir. Maalesef kabul etmemiz gerekir ki, resmi sistem özellikle yapılan katliamları unutturma konusunda önemli ölçüde başarılı olmuştur.
Özellikle derin devletin kendi parmağı olduğu ve bizzat unutturmak istetiği bir Maraş, bir Çorum, bir Sivas katliamlarını, Avrupa’da örgütlenen Alevilerin çatı örgütü olan “Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonunun (AABK)” öncülüğünde verilen haklı ve kararlı mücadelesi sonucu, unutturulmak istenen tüm bu karanlık katliamlar tekrar Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemine taşınmıştır. Bununla amac; resmi sistemin kendi tarihiyle yüzleşmesi, Adaletin yerini bulması ve bir daha böyle acıların bu
topraklarda yaşanmamasıdır.
AABK olarak sürdürmüş olduğumuz mücadelemizde herzaman öğretimize uygun davranmış, kim nerede haksızlığa uğruyor veya uğramışsa, güçümüz ve imkanlarımız oranında yanlarında yer almayı bir insalık davası olarak gördük ve yer aldık.
Bizimle aynı acıyı, aynı duyguyu ve görüşü paylaşan tüm Demokratik kurum ve kişilerle, ortak çalışma yürütmeyi hedef koyduk, acıyı ve sevinci birlikte paylaştık. Bundan sonrada, insanın ve insanlığın
katliama uğradığı, zulümün ve inkarların yaşandığı, adaletsizliğin ve faşizan davranışların karşısında birlikte mücadele etmeyi bir sorumluluk olarak devam ettireceğiz. Bu duyarlılıkla, bugüne kadar yanımızda yer alan, destek veren, katkı sunan ve sahiplenen tüm Demokratik kurum, kuruluş ve kişilere tekrar teşekkür ediyoruyoruz. Ayrıca, unutturulmak istenen Maraş katliamını tekrar tarihin gündemine taşınmasında büyük bir emeği olan, Adalet arayışı mücadelesi veren ve senelerdir her yıl Maraş şehrinde hertürlü tehlikeye göğüs gererek Maraş Katliamını kınama ve şehitlerimizi anma etkinliğini düzenlemesinde ve katkı sunmasında
mücadele veren Avrupadaki ve Türkiyedeki Kurumlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bu yılda, 22 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştireceğimiz Maraş katliamının 40. yılında kınama ve şehitlerimizi anma buluşmasına tüm canlarımızı ve Dostlarımızı Maraş’a davet ediyoruz.
Saygılarımızla
AVRUPA ALEVİ BİRLİKLERİ KONFEDERASYONU