Geçtiğimiz Pazar günü saat 13 de K.aradeniz bölgesinde bulunan, Tokat, Amasya, Çorum, Samsun, Trabzon ve Ordu illerinden katılan cemevi başkanları, muhtarlar ve dernek temsilcilerinden oluşan 257 kişi ile beraber Ordu AKD derneğinde bir araya gelindi. Karadeniz bölgesinde ki Alevilerin sorun, problem, sıkıntılarını çözme çözüm yolları arama, gündem oluşturma, güç birliği yapma, bunların yasal zemin üzerinde Federasyon oluşumu sağlama konusunda bir karar oluşturuldu. Toplantıların idare edilmesi, sürecin istenilen amaç doğrultusunda yürümesi için bir divan oluşturulup yola devam edilmesi kararlaştırıldı.

Divan Başkanlığına Muharrem ERKAN ( Tokat Pir Sultan Şb.Bşk), Divan Bşk yardımcılığına Cengiz DOĞMUŞ (Merzifon Piri Baba Dernek Bşk), yazmanlıklara Cem Sultan ERMİŞ (Samsun Pir Sultan Bşk) Birol TUTKAN (Fatsa Alevi Kültür Derneği Bşk) getirildi.

11 kasım 2018 de Havza Pir Sultan Abdal Kültür Cem evinde yapılan toplantıda Federasyon oluşumu için bir Tüzük Hazırlanması kararlaştırılmıştı. Hazırlanan tüzük katılımcı canların ortak kararı ile maddeler teker, teker okunup oylanarak katılımcıların oybirliği ile karara bağlandı. Kurulacak Federasyonunun, Kuruluş Aşamasında Başkanlığını Muharrem Erkan’nın yürütmesi Genel Merkezinde Tokat olması Kararı verildi. Beş saat süren toplantının sonunda şu kararlar alındı:

1- Bölgemizde çok sayıda faaliyet yürüten cem evlerimiz bulunmaktadır. Büyük bir kısmı Kurumsal kimliği bulunmamaktadır (dernekleşme, vakıf) bu cem evlerini acilen kurumsal kimlik kazanmaları için destek ve yardımlar sunulacak.

2- Yapılan etkinlik faaliyetlerde bir koordinasyon oluşturulacak.

3- Bu çalışmaların yasal hukuki ve örgütlenme boyutu Muharrem ERKAN Başkanlığında yürütülerek kurumsallaşması sağlanacaktır.

4- Kurulması düşünülen federasyon yapısı, katılımcı derneklerin 400 ün üzerinde olması durumunda konfederasyonlaşma konusu katılımcı derneklerin gündemine taşınıp daha işlevsel bir yapı oluşması sağlanacaktır.

5- Yapılacak anmalar, etkinlikler faaliyetler bir yıl önceden takvime bağlanması sağlanacaktır.

6- İller arası maddi, manevi, sosyal, kültürel yardımlaşma en üst seviyeye çıkarılması sağlanacaktır.

7- Bölgemizdeki Asimilasyonun önüne geçmek için çalışmalar yürütülecektir.

8- Ülkemizin Demokratik laik sosyal Hukuk devleti olması için çaba yürütecek.

9. Bu bölgeler, iller, köyler arası ritüellerimizin farklılığını ortadan kaldıran Hünkar vakfı tarafından çıkarılan Erkanların uygulanması sağlanacaktır.

10- İnanç merkezlerimiz olan Cem evlerinin “edep, erkan” kurallarına uyması sağlanırken, derneklerimizin demokratik bir yapıya dönüşümü sağlanmalıdır.

11- Bölgemizde Bir İnanç Kurulu oluşturularak, inanç üzerine yapılacak çalışma, karar verme, konusunda faaliyetler hızlandırılacaktır.

12- Tüm bu Çalışmalar, Postnişiniz Hürrem Veliyettin ULUSOY ‘ un bilgisine sunularak görüş, önerileri dikkate alınacaktır.

13- Çağdaş eğitime, bilime önem verilerek, iller arası kurumların sanatsal, kültürel, etkinliklerin iller arası silkilasyonu sağlanacaktır.

14- Tokat ve Çorum da yapılacak toplantılardan sonra 5 dernekle federasyon kurulup diğer derneklerde federasyona katılımı sağlanacaktır.

Katılımcı Listeleri ise şöyle: