‘Muktedir’in emrindeki AKP’nin Balkanlar’daki Alevi-Bektaşi aşkı!’

0
1362

Alevi Yazar Ayhan Aydın AKP Hükümeti’nin Balkanlar’da Bektaşi varlığını tehdit ettiğini ve burada Türk Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tek tipleştirmek için faaliyetlerine hız verdiğini yazdı.

Yazar Ayhan Aydın, “Birçok kez yazdım, bugünkü AKP zihniyeti Türkiye’de olduğu gibi Balkanlar’da da Aleviler Bektaşiler üzerinde oyunlar oynuyor. AKP ve bugünkü muktedir, Balkanlar’da Alevi Bektaşi varlığını kendi yörüngesinde ve potasında sindirmek, Sünnilik içinde eritip yok etmek için elinden geleni yapıyor” diye yazdı.

“YOL DÜŞKÜNÜ BABALARIN CEM YERİNE, CUMA NAMAZI KILMA FAALİYETİ”
Yazısında “Romanya’da TİKA’nın marifetiyle yıllardır yaptığı çalışmalar ve faaliyetlerle Sarı Saltuk’u elimizden alıp bir Sünnî Molla kılığına sokuldu” tepkisini gösteren Aydın, Diyanet İşleri Bakanlığı’nın Balkanlardaki Bektaşi varlığını asimile çabalarını şöyle aktardı:

“Türk Diyanet İşleri Başkanlığıyla ortak çalışan Makedonya’daki İslam Dini Birliği denilen kurumun Vahabi kılık ve zihniyetteki militanlarıyla Tetova’daki 480 yıllık Harabati Baba Dergahı’nı işgal edildi.
Yunanistan’da gerçek anlamıyla Rumelinin Öncüsü ve Gözcüsü olan Seyyid Ali Sultan-Kızıldeli Dergahı’mızı elimizden almak için Edirne valisi ve müftüsünü oradaki törenlere gönderip, “Siz Hıristiyan mı oldunuz, niye mum yakıyorsunuz, onlar mum yakarlar” şeklinde hakaretleriyle dışa vurdukları şekliyle büyük oyunlarına giriştiler. Sonrasında aynı planın parçası olarak, kendi yanlarına çektikleri “yol düşkünü” bazı babalarla, oradaki etkinliklerde cem yapmak yerine “cuma namazı kılmak” gibi tertipler için para ve güç yardımı verip faaliyetlerine giriştiler… Tüm adi oyun ve hileleriyle şu an da devam eden bir yoğun çaba içine girdiler.

“TEP TİPLEŞTİRME HAREKETLERİNE HIZ VERDİLER”

Bulgaristan’da da aynı şekilde Türkiye’den oraya gönderdikleri kendi zihniyetinde adamlarıyla gerçekleri çarpıtan kafada kitaplar yazdırdılar, faaliyetlerde bulundular, bulunuyorlar.
Bosna Hersek’te Mostar- Blagay’daki Sarı Saltık türbesi şu anda Bektaşilerin elinden çıkıp bir başka tarikatın eline geçmiştir, bir çok tekkede durum aynıdır.
Yakında yine hizmete açacağı şekliyle Türkiye’de büyük ekonomik sıkıntılar olmasına rağmen 30 milyon Türk lirasına mal olduğu söylenen, 4 minareli bir camiyi Arnavutluk’un başkenti Tiran’ın merkezine diktiler.
Bektaşiliğe ve Bektaşi toplumuna sevgiyle bakan ve engin bir hoş görüyü bünyesinde barındıran Balkanlardaki tekkelere müdahalelerle onları da tek potada eritip Türk Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ceberrut yapısında tek tipleştirmek için faaliyetlerine hız verdiler.

“GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMAK HEPİMİZİN GÖREVİ”

Diyanet İşleri Başkanlığı, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türk Toplulukları başta olmak üzere Türk devletinin ve Türk milletinin milyarlarını buralarda kendi uhdesinde tuttuğu bir din anlayışını yaymak için kullanan bugünkü Muktedir ve AKP zihniyeti, ABD’ye veya bir başka ülkeye örneğin Suudi Arabistan’ın da politikalarına hizmet etmek için “Yeşil Kuşak” projesinin bir benzerini bugün özellikle Balkanlar için mi uyguluyor acaba?
Osmanlı padişahlarının sıkıştıklarında baş vurdukları İslam halifesi olma ünvanı vurgusunu, Emevilerden bugüne devam ettiren zihniyet her zaman iş başındaydı zaten. Bugün de, önlerinde en büyük engel gördükleri, Alevi- Bektaşi toplumunu sindirmek istemelerinin nedeni yüzyıllardır yapageldikleri asimilasyoncu gayretler dışında yeni bir amaç mı taşıyor?
Şimdi de Muktedir, yakında, Balkanlar’da derin bir etki bırakmış Macaristan Budapeşte’deki Bektaşi Gül Baba türbesinin, uzun zamandan beri yoğun emek verilerek restore edilen kısımlarının açılışını yapacakmış.
Bunların her hareket ve hamleleri Alevi Bektaşi varlığına zarar vermekte, bir fayda sağlamamaktadır…
Onların oyunlarını takip etmek, dile getirme, gerekli tedbirleri almak ise hepimizin görevi olmalıdır. Aşk ile…”

Kaynak: Artı Gerçek